SOU obchodní Prostějov - banner obchodník

Čtyřleté denní studium, střední vzdělání s maturitní zkouškou

Obchodník 66-41-L/01

Obor Obchodník nebude ve školním roce 2018/19 otevřen.

Obsahem teoretického vzdělávání jsou všeobecně vzdělávací předměty - český jazyk, cizí jazyk (od 3.ročníku i druhý cizí jazyk ), občanská nauka, dějepis, matematika, tělesná výchova, přírodovědný předmět a odborné předměty - ekonomika, obchodní provoz, administrativa provozu, účetnictví, informační technologie, psychologie, management, právní nauka, zbožíznalství, marketing a hospodářský zeměpis.

Absolventi jsou připraveni vykonávat organizační, provozní a obchodně-provozní funkce obchodního charakteru včetně samostatného řízení a organizování činností v útvarech maloobchodního, velkoobchodního, státního, družstevního obchodního podniku nebo analogické činnosti v soukromém podniku, ve firmách a společnostech provozujících mezinárodní obchod, veletrhy i prodejní výstavy.
V prvních dvou letech je teoretická výuka kombinovaná s odborným výcvikem (jeden den v týdnu) na jednotlivých pracovištích praktického vyučování v těchto organizacích:
  • Billa Prostějov
  • Tesco Stores a.s.  Prostějov
  • Spar Česká obchodní společnost s. r. o. Prostějov
V každém ročníku studenti vykonávají souvislou 2 - 4 týdenní odbornou praxi.
Ve třetím ročníku studenti oboru obchodník zakládají v rámci aplikované ekonomie vlastní podnikatelský subjekt.