Střední odborná škola Prostějov

Střední odborná škola Prostějov,  nám. Edmunda Husserla 1,  796 01 Prostějov,  tel. 582 351 977,  e-mail: sos@sosprostejov.cz

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE
Změny v organizaci výuky od 25. 11. 2020


Od středy 25. 11. 2020 je obnovena prezenční výuka závěrečných ročníků. Teoretická výuka závěrečných ročníků bude probíhat podle rozvrhu.

Praktické vyučování všech ročníků
je obnoveno v plném rozsahu, podrobnější informace o realizaci odborného výcviku žáci obdrží od svého učitele odborného výcviku.

Teoretická výuka ostatních ročníků pokračuje distanční formou.

Distanční forma výuky je povinná.


Pokyny pro pohyb žáků v budově školy

Vstup žáků do budovy školy bude umožněn od 7.20 do 8.00 hodin; při vstupu žáci projdou zdravotní kontrolou (nekontaktní měření teploty) a použijí na ruce dezinfekci. Při příchodu žáci před školou dodržují 2m odstupy, neshromažďují se.

Po příchodu do třídy (neprodleně po přezutí) musí každý žák použít dezinfekci na ruce. Žáci učebnu opouští jen z hygienických důvodů na nezbytně nutnou dobu, o přestávkách se neshlukují na chodbách.

Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Každý žák musí mít s sebou 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Po ukončení výuky žáci neprodleně opustí budovu školy.  • Žáci, kterým technické vybavení a možnosti neumožňují v rámci distanční výuky přijímat studijní materiály v elektronické podobě, si materiály vyzvedávají individuálně v budově školy každý čtvrtek v týdnu.
UPOZORNĚNÍ PRO VEŘEJNOST:
Úřední hodiny: středa od 9:00 - 12:00 hod

O škole

Škola soustřeďuje výuku v oblasti obchodu a služeb. Připravuje žáky v devíti atraktivních oborech, které mají širokou možnost uplatnění na trhu práce. Každý školní rok se u nás připravuje na své budoucí povolání v průměru okolo 400 žáků.

-----

Aktuálně

  • Od 10. do 15. listopadu 2020 proběhnou distanční formou volby do školské rady.

 

 Průkazy ISIC

Rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje studium na naší škole. Dále jej studenti použijí k ovládání vstupních dveří školy a zcela nově všichni držitelé průkazu ISIC mohou využít k identifikaci a ovládání vstupního systému školy mobilní aplikaci (Android, iOS).

Veškeré informace k průkazům ISIC v následujícím přehledu ke stažení zde

Elektronická přihláška k vydání studentského průkazu ke stažení zde

Případné dotazy a upřesnění na sekretariátu školy u paní asistentky Chocholáčové (tel. 582 351 977).


 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediální partneři

Logo GASTRO logo GASTRO PLUS