Střední odborná škola Prostějov

Střední odborná škola Prostějov,  nám. Edmunda Husserla 1,  796 01 Prostějov,  tel. 582 351 977,  e-mail: sos@sosprostejov.cz

 


AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE

INFORMACE K ORGANIZACI VÝUKY

 • Od 24. května 2021 je obnovena prezenční výuka teoretického a praktického vyučování v plném rozsahu pro všechny žáky školy. Osobní účast žáka je podmíněna provedením testování na onemocnění COVID-19 v den nástupu žáka do školy.
 • Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. května 2021 v plném znění zde.

Aktuální informace k přijímacímu řízení do čtyřletých oborů vzdělání a nástavbového studia

 • Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil, a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.
 • Uchazeč může ve školním roce 2020/21 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v 1. kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.
 • Celý dokument Opatření obecné povahy Přijímací zkoušky - dodatek MŠMT ke stažení zde.

Uchazeči bude umožněn vstup do budovy vždy od 8 hodin za těchto podmínek:

1) nemá příznaky onemocnění COVID – 19 a zároveň

2) předloží negativní výsledek testu na onemocnění COVID – 19

(který může být nahrazen dokladem o tom, že je v 90 denní lhůtě od pozitivního výsledku testu na SARS-CoV-2)

(antigenní test nebo RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 musí být proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky)

Celé znění dokumentu naleznete zde nebo na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

 • V čase mezi zkouškami nebude uchazeči umožněna přítomnost v budově školy, do budovy bude umožněn vstup nejdříve v 10:45.

   

   .

   

   

  ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

  • Závěrečná zkouška ve školním roce 2020/21 ve všech oborech vzdělávání s výučním listem se bude skládat ze dvou částí:
   - praktická
   - ústní
  • ​Písemná závěrečná zkouška se nekoná

  MATURITNÍ ZKOUŠKY

  Aktuální informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2020/21

  • MŠMT vydalo dne 28. 4. 2021 dodatek k opatření obecné povahy, kterým upravuje model maturitní zkoušky v roce 2020/21 rozšířením počtu opravných termínů didaktických testů a praktických zkoušek na tři opravné zkoušky. Tento dodatek umožňuje opravné a náhradní zkoušky konat v mimořádném termínu. Úplné znění dodatku ke stažení zde.

  • Žák posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 202/21 přihlášený k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Žák se však může rozhodnout, že tyto zkoušky vykoná (jednu nebo obě). V tomto případě musí toto rozhodnutí písemně sdělit řediteli školy do 30. dubna 2021. (formulář zde)

  • Žákovský seznam literárních děl je možné předložit až do 30. dubna 2021.

  • Opatření obecné povahy, které upravuje konání MZ

  • Termíny maturitních zkoušek a další informace najdete zde

   

     PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 • O škole

  Škola soustřeďuje výuku v oblasti obchodu a služeb. Připravuje žáky v devíti atraktivních oborech, které mají širokou možnost uplatnění na trhu práce. Každý školní rok se u nás připravuje na své budoucí povolání v průměru okolo 400 žáků.

  -----

  Aktuálně


  Přihláška ke studiu

  Ke stažení zde

  Průkazy ISIC

  Rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje studium na naší škole. Dále jej studenti použijí k ovládání vstupních dveří školy a zcela nově všichni držitelé průkazu ISIC mohou využít k identifikaci a ovládání vstupního systému školy mobilní aplikaci (Android, iOS).

  Veškeré informace k průkazům ISIC v následujícím přehledu ke stažení zde

  Elektronická přihláška k vydání studentského průkazu ke stažení zde

  Případné dotazy a upřesnění na sekretariátu školy u paní asistentky Chocholáčové (tel. 582 351 977).


   


   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mediální partneři

  Logo GASTRO logo GASTRO PLUS