Střední odborná škola Prostějov

Střední odborná škola Prostějov,  nám. Edmunda Husserla 1,  796 55 Prostějov,  tel. 582 351 977,  e-mail: sos@sosprostejov.cz

O škole

Škola soustřeďuje výuku v oblasti obchodu a služeb. Připravuje žáky v devíti atraktivních oborech, které mají širokou možnost uplatnění na trhu práce. Každý školní rok se u nás připravuje na své budoucí povolání v průměru okolo 400 žáků.

Aktuálně • VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 • PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - 2. KOLO - SOŠ Prostějov vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení v těchto oborech:
  - Kosmetické služby
  - Gastronomie
  - Číšník
  - Prodavač
  - Cukrář
  - Řezník
  - Kuchař
  - Podnikání (nástavbové studium)
  Přihlášky obdrží uchazeči v sekretariátu školy, termín pro odevzdání přihlášek je 18. května 2018. Přijímací zkouška pro obory Kosmetické služby, Gastronomie a Podnikání se koná 31. května 2018!!  


Mediální partneři

Logo GASTRO logo GASTRO PLUS