Střední odborná škola Prostějov

Střední odborná škola Prostějov,  nám. Edmunda Husserla 1,  796 01 Prostějov,  tel. 582 351 977,  e-mail: sos@sosprostejov.cz

 

O škole

Škola soustřeďuje výuku v oblasti obchodu a služeb. Připravuje žáky v devíti atraktivních oborech, které mají širokou možnost uplatnění na trhu práce. Každý školní rok se u nás připravuje na své budoucí povolání v průměru okolo 400 žáků.

-----

Aktuálně

Směrnice k organizaci maturitních a závěrečných zkoušek ve školním roce 2019/2020

ke stažení zde

 

Informace pro žáky a rodiče

Informace pro třídy závěrečných ročníků (3C, 3Č, 3K, 3Ř, 3P, 4KS, 2POD) ke stažení zde

Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku ke stažení zde

Postup pro závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků SOŠ Prostějov ve všech povinných a volitelných předmětech na vysvědčení ke stažení zde

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění ke stažení zde

 

 

 

  

 

Důležité informace

 

Odevzdání zápisového lístku v době trvání nouzového stavu

Vážení rodiče,

pokud byl/a Váš syn/dcera přijat/a na SOŠ Prostějov a chce nastoupit od 1. 9. 2020 do zvoleného oboru, zašlete obratem, poštou nebo emailem (zastupce@sosprostejov.cz) prohlášení tohoto znění:

ZDE KE STAŽENÍ

 

Až budete mít k dispozici zápisový lístek, který Vám vydá příslušná ZŠ, co nejdříve jej doručte na SOŠ Prostějov. V případě nejasností volejte na telefonní číslo: 727 805 829.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2020/21

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 

 


 

Informace pro žáky, rodiče a veřejnost.

Na základě vládních opatření je výuka na SOŠ Prostějov do odvolání přerušena a budova školy uzavřena. S případnými dotazy se obracejte na sekretariát školy, tel. 582 351 977. Výuka bude probíhat distanční formou (žákům budou výukové materiály a úkoly zasílány prostřednictvím emailových adres). Aktuální informace sledujte v médiích a na webových (www.sosprostejov.cz) a facebookových stránkách školy. INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY vydané Olomouckým krajem v souvislosti se šířením Koronaviru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediální partneři

Logo GASTRO logo GASTRO PLUS