BUDOVA -

  Historie školy

  1934-1935 Slavnostní otevření školy

  1936-1958

  Učňovské školství je soustředěno výhradně v budově na Lidické ulici

  1946

  Učňovská škola I. - kovo a stavební obory
  Učňovská škola II. - ostatní obory

  1948

  Přejmenování na Základní odbornou školu

  1952

  Odborné učiliště Státních pracovních záloh, řízené Ministerstvem pracovních sil
  1958 Zrušení Státní pracovní zálohy
  Učňovská škola řízená Ministerstvem školství a kultury. Výuka oborů:
  stavebních, kovo, foto
  místního hospodářství - čalouník, elektro, zakázkový dámský krejčí
  1958 Zrušen obor čalouník a převeden do Brna
  1962 Zavedeny obory číšník a kuchař
  1963 Výuka oborů:
  kovo - automechanik, frézař, strojní a provozní zámečník
  stavebních - zedník, tesař
  fotograf, prodavač, číšník, kuchař

  1963

  Vzniklo SOU n. p. Agrostroj

  1977

  Výuka oborů:
  zedník, tesař
  strojní zámečník
  automechanik
  prodavač smíšeného zboží, potravinářského zboží, průmyslového zboží
  číšník, kuchař
  fotograf

  1978

  Na Učňovské škole začíná SŠP - Střední škola pro pracující - provoz obchodu, společné stravování

  1979

  Obor automechanik převeden na SOU do Jedovnice

  1980

  Ředitelem školy jmenován Lubomír Holinka

  1980

  Ke stávajícím oborům přibývá obor dámská krejčová

  1983

  Zrušen obor fotograf a převeden na SOU v Polné
  Zrušen obor zámečník a převeden na Agrozet Prostějov

  1984

  Zrušeny obory zedník, tesař a převedeny na SOU stavební Prostějov
  Dochází k rozdělení pedagogického sboru - část pracovníků odchází na nové SOU stavební

  1984

  SOU řízené Ministerstvem obchodu - Institutem obchodní výchovy
  Zřízen úsek praktického vyučování
  Zřízen úsek výchovy mimo vyučování

  1990

  SOU získává právní subjektivitu
  Zřizovatel - Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu

  1991

  Zavedení 5-tiletého dvoustupňového oboru obchodník
  Zrušení úseku výchovy mimo vyučování

  1992

  Zřizovatel - Ministerstvo hospodářství

  1993

  Ředitelem školy jmenován Mgr. Milan Soukup

  1994

  Gastroden - založena tradice veřejných závěrečných praktických zkoušek oboru číšník

  1995

  Zavedení nových učebních oborů:
  řezník - uzenář
  pekař, pekařka
  cukrář, cukrářka

  1996

  Zavedena devítiletá školní docházka - nebyli příjmáni žádní studenti do 1. ročníku
  SOU přechází pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  1997

  Zavedení Podnikání v oboru na dobu jednoho roku pro žáky Institutu vzdělávání Doubrava
  Hanácký pohár - I. ročník soutěže v přípravě míchaných nápojů

  1998

  Nové učební obory:
  brašnář, brašnářka, kosmetička
  Dvoustupňový obor obchodník nahrazen čtyřletým studijním oborem se stejným názvem
  V rámci optimalizace zrušen obor dámská krejčová
  Zahájena výuka aplikované ekonomie pod nadací Junior Achievement u studijního oboru obchodník

  2000

  Zahájena mezinárodní spolupráce v odborných stážích prostřednictvím:
  - Českoněmeckého koordinačního centra TANDEM v Plzni, odborné stáže žáků v Rostocku
  - Národní agentury Evropské unie "Leonardo da Vinci", spolupráce s odbornými školami v Palermu (Itálie) a Borlänge (Švédsko)

  2001

  Zřizovatelem školy se stává Olomoucký kraj.

  2003

  Nahrazení dobíhajícího tříletého učebního oboru kosmetička čtyřletým studijním oborem
  2012 Ředitelkou školy jmenována Mgr. Milada Dosedělová
  2014 Zavedení nového oboru Čalouník
  2015 Nový název školy: Střední odborná škola Prostějov
  2017 Ředitelkou školy jmenována Ing. Mária Zámostná
  2020 Zavedení nového oboru Ošetřovatel

  Historie budovy

  1872

  Postavena budova školy podle projektu Josefa Pospíšila

  1872-1945

  Zemská vyšší škola reálná

  1945-1951

  Státní reálné gymnázium

  1951-1969

  Průmyslová škola stavební
  Provedena vnější rekonstrukce budovy, úprava oken, modernizace fasády (1966)

  1958

  V budově vyhrazeny učebny stavebním oborům Učňovské školy

  1969

  Střední průmyslová škola stavební zrušena

  1969

  V budově soustředěny všechny obory Učňovské školy

  1969-1980

  Učňovská škola
  Postupně dochází k rekonstrukci budovy ze dvora-výměna oken, fasáda
  Modernizace interiéru-úprava vstupů do učeben, instalace ústředního topení

  1980

  Přejmenování Učňovské školy na Střední odborné učiliště a Střední školu pro pracující (později SŠP přešla v nástavbovou formu studia)

  1996

  Přejmenování na Střední odborné učiliště obchodní