sport -

  Přehled aktivit školy

  • zájezd žáků školy do Prahy 
  • lyžařský zájezd 1. ročníků a výběrový kurz 
  • sportovně-turistický kurz v Protivanově 
  • exkurze na mezinárodní výstavy a přehlídky 
  • účast žáků v celostátních soutěžích v odborných dovednostech prodavačů, číšníků, kuchařů, brašnářů, řezníků a cukrářů 
  • odborné praxe vybraných žáků v zahraničí 
  • pořádání rautů pro společenské akce různých firem 
  • GASTRODEN - praktické závěrečné zkoušky číšníků, přehlídka učňovských dovedností 
  • barmanská soutěž Hanácká barman show
  • reprezentační školní ples 
  • divadelní předplatné 
  • 2x filmové představení do roka pro každou třídu 
  • využívání vybavení školy i mimo výuku ( posilovna, tělocvična, učebna PC - Internet ) 
  • odborné kurzy
  • ekologický jarmark ke "Dni Země" na prostějovském náměstí 
  • Školní kosmetický salón 
  • vánoční a velikonoční jarmarky ve škole 
  • "Den otevřených dveří" v prosinci a únoru
  • Den Evropy - prezentace evropských zemí jednotlivými školami na náměstí v  Olomouci
  • ekologické vycházky a další akce z oblasti ekologie
  • spolupráce se Střední, základní a mateřskou školou Jistota o.p.s. při konání humanitárních aukcích
  • Workshopy pro žáky 9. tříd
  • Netradiční den odborných dovedností pro žáky ZŠ
  • "Velikonoční beránek" - společně s Rotary clubem

  Žáci školy se zúčastňují velkého množství sportovních soutěží. Každým rokem se dívky a chlapci naší školy umisťují na předních místech v celoroční soutěži středních škol okresu Prostějov.

  Škola se profiluje na veřejnosti těmito nejdůležitějšími akcemi:
  1. Gastroden - veřejné praktické závěrečné zkoušky oboru číšník
  2. Hanácká barman show - barmanská soutěž juniorů
  3. Vánočními výstavkami dovedností žáků všech oborů v Národním domě, navozující atmosféru nejhezčího ročního období.
  4. Ekojarmark - každoroční akce na prostějovském náměstí u příležitosti "Dne Země", na které má naše škola vždy svůj stánek
  5. Den Evropy - prezentace evropských zemí jednotlivými školami na náměstí v  Olomouci
  6. Burzy škol - náborové prezentace škol v okresech Prostějov, Olomouc, Přerov, Vyškov, Blansko a Kroměříž
  Kromě těchto stěžejních akcí zajišťují žáci oborů číšník a kuchař spolu se svými UOV rauty pro mnoho organizací.

  Účast v soutěžích

  Vyvrcholením mimoškolní práce a ukázkou dovedností a schopností je účast v soutěžích. Každoročně probíhají na SOŠ školní kola soutěží v odborných dovednostech a jiných činnostech ( sportovní, poezie, matematické, cizí jazyky apod. ). Na základě jejich výsledků jsou potom nejlepší žáci vybíráni do oblastních a celostátních kol jednotlivých soutěží. O častých výrazných úspěších našich žáků informujeme na našem facebookovém profilu.
  Edit Album Re-Order the Album Images

  Sport ve škole

  Sport ve škole

  • IMG_6432.jpg
  • IMG_6434.jpg
  • IMG_6435.jpg
  • IMG_6437.jpg
  • IMG_6438.jpg
  • IMG_8716.jpg
  • IMG_8718.jpg