sport -

  Přehled aktivit školy

  • branně sportovní kurz
  • exkurze na mezinárodní výstavy a přehlídky 
  • účast žáků v celostátních soutěžích v odborných dovednostech prodavačů, číšníků, kuchařů, brašnářů, řezníků a cukrářů 
  • zahraniční stáže žáků
  • pořádání rautů pro společenské akce různých firem 
  • GASTRODEN - praktické závěrečné zkoušky číšníků, přehlídka učňovských dovedností 
  • barmanská soutěž Hanácká barman show
  • reprezentační školní ples 
  • divadelní a filmová představení
  • odborné kurzy
  • ekologické aktivity
  • Školní kosmetický salón 
  • vánoční a velikonoční jarmarky ve škole 
  • "Den otevřených dveří" v prosinci a únoru
  • Den jazyků
  • Workshopy pro žáky ZŠ
  • Mezinárodní projekty Erasmus+

  Žáci školy se zúčastňují velkého množství sportovních soutěží. Každým rokem se dívky a chlapci naší školy umisťují na předních místech v celoroční soutěži středních škol okresu Prostějov.

  Škola se profiluje na veřejnosti těmito nejdůležitějšími akcemi:
  1. Gastroden - veřejné praktické závěrečné zkoušky oboru číšník
  2. Hanácká barman show - barmanská soutěž juniorů
  3. Vánočními výstavkami dovedností žáků všech oborů v Národním domě, navozující atmosféru nejhezčího ročního období.
  4. Ekojarmark - každoroční akce na prostějovském náměstí u příležitosti "Dne Země", na které má naše škola vždy svůj stánek
  5. Den Evropy - prezentace evropských zemí jednotlivými školami na náměstí v  Olomouci
  6. Burzy škol - náborové prezentace škol v okresech Prostějov, Olomouc, Přerov, Vyškov, Blansko a Kroměříž
  Kromě těchto stěžejních akcí zajišťují žáci oborů číšník a kuchař spolu se svými UOV rauty pro mnoho organizací.

  Účast v soutěžích

  Vyvrcholením mimoškolní práce a ukázkou dovedností a schopností je účast v soutěžích. Každoročně probíhají na SOŠ školní kola soutěží v odborných dovednostech a jiných činnostech ( sportovní, poezie, matematické, cizí jazyky apod. ). Na základě jejich výsledků jsou potom nejlepší žáci vybíráni do oblastních a celostátních kol jednotlivých soutěží. O častých výrazných úspěších našich žáků informujeme na našem facebookovém profilu.
  Edit Album Re-Order the Album Images

  Sport ve škole

  Sport ve škole

  • IMG_6432.jpg
  • IMG_6434.jpg
  • IMG_6435.jpg
  • IMG_6437.jpg
  • IMG_6438.jpg
  • IMG_8716.jpg
  • IMG_8718.jpg