Projekty na SOŠ Prostějov

Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (IKAP OK II)

                           


PLAKÁT PROJEKTU

Newsletter projektu

Naše škola se účastní projektu  s názvem Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce (projekt je též znám jako IKAP - Implementace krajských akčních plánů). Projekt je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, realizátorem je Krajský úřad Olomouckého kraje.
Cílem tohoto projektu je naplnění vybraných priorit z krajského akčního plánu, vytvoření 14 krajských Center kolegiální podpory (CKP), jejichž součástí budou krajské metodické kabinety (KMK).
Ve školách, které se zapojily do projektu, je očekávaným výsledkem zkvalitnění spolupráce pedagogů SŠ i ZŠ, předávání  a sdílení zkušeností  v gramotnostech včetně zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání s výhledem na kvalitní uplatnění absolventů na trhu práce.
Pedagogickým pracovníkům projekt umožní vyšší kvalitu výukových metod a zvýšení odborné kvalifikace díky odbornému zaškolení v práci s nejnovějšími technologiemi a zařízeními odborných učeben, laboratoří a dalších odborných pracovišť.
Generálním partnerem s finanční spoluúčastí je Ceentrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje (CUOK), které je zájmovým sdružením právnických osob - 26 středních a vyšších odborných škol v kraji.

Aktivity v rámci projektu

Zástupci naší školy navštívili v měsíci květnu Základní školu v Určicích. V pondělí 14. 5. 2018 si žáci 6. třídy vyzkoušeli pod vedením našich pedagogů a studentů  práci v kožedělné dílně, kde prováděli ražbu do kůže a vyráběli ozdobné třásně. Středa 16. 5. 2018 byla ve znamení přípravy pokrmů se zaměřením na polévky a saláty. Naši zástupci si pro žáky 8. třídy nachystali přípravu jarního hráškového krému a ředkvičkového salátu. Při této příležitosti jim také zopakovali znalosti o pyramidě výživy a ti si ji pokusili vytvořit. Obě akce se povedly a žáci ZŠ Určice byli nadšeni ze svých výrobků.

     

 

Šablony I SOŠ Prostějov

Publicita projektu

Popis Projektu
Jde o projekt z výzvy Operačního programu Jan Amos Komenský  - Šablony pro SŠ a VOŠ I. Projekt je zaměřen na kombinaci náásledujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů a podpora extrakurikulárních aktivit.

Základní informace o projektu
Název projektu
              Šablony I SOŠ Prostějov
Registrační číslo
              CZ.02.02.XX/00/22_003/0001047
Název příjemce
              Střední odborná škola Prostějov


Zvýšení kvality vzdělávání na Středním odborném učilišti obchodním Prostějov prohloubením spolupráce s regionálními zaměstnavateli a rozvojem kariérového poradenství

Projekt UNIV 3 kraje

 

Škola je zapojená do projektu UNIV 3 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Od počátku školního roku 2009/10 je naše škola jednou z 25 škol v Olomouckém kraji, která je zapojena do tohoto projektu, který se dá zkráceně nazvat jako proměna středních škol v centra celoživotního učení.

Cílem je reagovat na potřeby a zájmy občanů a poskytnout jim další vzdělávání, vedoucí ke změně či získání kvalifikace. Škola má personální a materiální vybavení pro výuku oborů, ve kterých vyučuje své žáky v prvotním stupni jejich vzdělávání.
Výhodou školy je naše zkušenost s realizací hodnotících a kvalifikačních standardů vzdělávání podle Národní soustavy kvalifikací. Škola má akreditaci Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci dílčích a úplných kvalifikací ( podle zákona č. 179/2006 Sb.) a na uznávání výsledků předchozího učení, na jeho ověřování, ohodnocení a formálního certifikování ( vydávání osvědčení ).Certifikát umožní lidem získat kvalifikaci pro práci, kterou dosud vykonávali nekvalifikovaně, a tedy lepší uplatnění na trhu práce.

Více informací se dozvíte na http://www.nuv.cz/univ3


Projekty Mobility - odborná stáž v Itálii - období 2012 - 2014

Po pečlivém výběru účastníků stáže a odborné přípravě jsme se vydali na třítýdenní zahraniční zkušenost do města Cesenatico na severu Itálie. Adam Meszáros, Filip Matoušek, Michal Rais z 1. ročníku oboru číšník. Silvie Babicová 3. ročník oboru číšník, Dominik Nečas 3 ročník obor kuchař a Věra Hladká z 1. ročníku oboru cukrář. Doprovodem nám byla UOV Ivanna Rusyn. Přijeli jsme do soukromé školy Scuola di Ristorante della Emilia Romagna, kde nás paní ředitelka Maria Luisa Bellavista přivítala a ukázala nám pokoje, kde budeme ubytování. Bylo to super, protože je škola spojená s internátem, takže se na praxi jen prošlo chodbou a už jsme byli tam, kde jsme chtěli. První den jsme se po škole rozhlídli,  a jelikož tam naše paní mistrova už párkrát byla, tak nám vše ukázala a vysvětlila, co se kde dělá a co kde najdeme. Ubytovali jsme se, vybalili a zavrtali se po dlouhé a náročné cestě do spánku. Vzbudili jsme se až na oběd a po obědě jsme vyrazili na procházku po novém prostředí. 

První týden jsme se na praxi setkávali s různými věkovými kategoriemi. Pracujícími lidmi, kteří si ve škole doplňovali vzdělání na základě různých rekvalifikačních kurzů. Hned jsme si mohli vyzkoušet lasagne a těstoviny s ragú, salsu na různé způsoby a samozřejmě také pizzu a římský chleba. Týden nám utíkal jak voda, bylo krásné počasí, takže jsme měli možnost okusit teplotu Středozemního moře a trochu se i opálit. Před námi byl víkend, tak jsme si naplánovali výlet na trhy do blízkého města Gatteo a Mare, kam jsme se mohli dostat jak procházkou po pláží tak i pěšky. Nakoupili jsme si krásné suvenýry a také doplňky k oděvu. Večer jsme měli možnost připojení na internet, takže jsme se hned dělili zážitky se svými blízkými. Na víkend se škola zavírala, takže jsme byli sami bez učitelů, se kterými bychom si vařili. Měli jsme možnost vyzkoušeli své kuchařské dovednosti sami bez odborného dohledu, ale vše jsme s přehledem zvládli. 

Druhý týden nastoupili do školy italští studenti, takže už bylo ve škole rušněji, ale na druhou stranu i zábavněji. Všichni se s námi chtěli hned seznamovat a povídat si, ale přece jen jazyková bariéra byla poněkud velká, takže kromě pár italských frází jsme se s nimi domlouvali anglicky, někdy rukama a nohama. Tento týden jsme trávili na střídačku v kuchyni a cukrárně. Večery byly ve stylu hry stolního fotbalu a také pink- ponku, který je ve škole. Prohlídli jsme si pořádně město, udělali pár fotografii na vzpomínku a nakoupili ještě pár maličkosti domů. V sobotu nás čekal velký raut pro lidi z matematické olympiády. Raut se konal ve škole, takže už od rána bylo v kuchyni rušno. Odpoledne, až bylo všechno jídlo nachystané, tak jsme šli chystat restauraci, ubrusy, sklenice, příbory, aby vše bylo dokonale. Večer ve 20:00 hod začala velká akce. My, číšnici jsme obsluhovali s italskými studenty a musíme podotknout, že to byla opravdu zkušenost. Kuchařské a cukrářské zastoupení jsme měli u rautových stolů. Paní ředitelka nás představila, že jsme studenti na stáží z České republiky a podílíme se na dnešní akci. Všichni se na nás hezky uculovali a sem tam prohodili pár frází. Po skončení rautu jsme se odebrali do pokojů, byli jsme unavení, ale usínali jsme s příjemným pocitem.

Poslední týden našeho pobytu se blížil a domů se nám už vůbec nechtělo. Pondělí a úterý jsme strávili v kuchyni, kde jsme připravovali mořské plody. Setkali jsme se tady také s přípravou chobotnice, sépie a různými mořskými potvorami. Ve středu jsme jeli na výlet do San Marina a na degustaci vín. Pořídili jsme si krásné fotografie. San Marino je velmi krásné a romantické město a určitě bychom se sem chtěli ještě někdy podívat. Nadešel čtvrtek a my jsme se museli opět loučit se svými novými přátelí ze studentských řad. Oni odjížděli domů a v pondělí už je čekala praxe v různých restauracích.  Vyměnili jsme si s nimi kontaktní údaje a slíbili jsme si, že si budeme psát na internetu. V pátek jsme se museli rozloučit už i s učiteli. Zlaté ruce, příjemné vystupování a lidský přístup ke všem to jsou oni a moc nás mrzí, že už se s nimi nesetkáme. Naučili nás toho opravdu moc a hlavně  se dokázali i při práci pobavit a udělat legraci. Stáž pro nás byla velkým přínosem a nejraději bychom tam příště jeli zase, i když to už bohužel nejde.
Edit Album Re-Order the Album Images

Zahraniční stáž Leonardo da Vinci v Itálii

rok 2012

 • img00001.jpg
 • img00002.jpg
 • img00003.jpg
 • img00004.jpg
 • img00005.jpg
 • img00006.jpg
 • img00007.jpg
 • img00008.jpg

EU peníze středním školám

 

Naše škola se zapojila do projektu EU peníze školám. Projekt s názvem Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT byl zahájen v březnu 2012. Do projektu je zapojeno 18 vyučujících, kteří v rámci projektu připraví materiály pro výuku odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů. Celkem vznikne 664 výukových materiálů vytvořených formou prezentací.

Digitální učební materiály (DUMy) jsou k dispozici na úložišti onedrive.

Profesní kvalifikace

Střední odborná škola Prostějov je jedním z mnoha škol v České republice, které získalo autorizaci  pro vykonávání zkoušek z profesních kvalifikací.

Konkrétně se jedná o projekt národní soustavy kvalifikací, kterého jedním z řešitelů je Národní ústav odborného vzdělávání a je financován z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu České republiky.Projekt národních kvalifikací reaguje na situaci na trhu práce, kdy málokterý z lidí pracuje po celý život v oboru, ve kterém se vyučil či jej  vystudoval.
Podle zákona č. 179/2006 Sb. o profesních  a úplných kvalifikacích se stala SOŠ Prostějov autorizovanou osobou pro ověřování výsledků celoživotního vzdělávání pro jednotlivé profesní kvalifikace v oborech kuchař, číšník, cukrář, brašnář, řezník a prodavač.

Profesní  kvalifikace nabízené naší školou:

Kód a název dílčí kvalifikace
65-001-H  Příprava teplých pokrmů                    

65-002-H  Příprava pokrmů studené kuchyně               

65-003-E  Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení       

65-004-H  Příprava minutek                                          

65-005-E  Výpomoc při přípravě pokrmů             

65-011-E  Kuchař expedient                                         

65-013-E  Výroba knedlíků                                           

65-007-H  Jednoduchá obsluha host

65-012-E  Výpomoc při obsluze hostů   

32-001-H Brašnář                      

29-002-H  Výroba jemného pečiva                                

29-007-H  Výroba zákusků a dortů                               

29-012-H  Výroba restauračních moučníků                   

29-013-H  Řemeslná výroba perníků                             

29-017-H  Přeprava a ustájení jatečných zvířat             

29-019-H  Porážka a konečná úprava těl jatečných zvířat
29-020-H  Ošetření jatečně opracovaných těl jatečných zvířat a vedlejších jatečných produktů
29-023-H  Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků                                         

29-026-H  Balení a expedice masa, drůbežíhomasa, králíků, zvěřiny a výroků z nich         

Partnerství v projektech

 • Posilování spolupráce škol s aktéry trhu práce
  Naše škola je zapojena do  projektu "Posilování spolupráce škol s aktéry trhu práce". Cílem projektu je navázání strukturované spolupráce mezi středními odbornými školami Olomouckého kraje na jedné straně, regionálními podnikatelskými subjekty a veřejností (tj. základními školami a absolventy ZŠ) na straně druhé. Tato spolupráce bude vystavěna na třech základních nosných pilířích, a to: prezentační rovina a propojení škol s firmami prostřednictvím webového portálu, praktická výuka žáků na stážích v podnicích a popularizace technických oborů. Více o projektu zde.
 • Partnerství se SOU Litovel - ,,Škola mixologie"
  Naše škola uzavřela v lednu 2009 smlouvu o partnerství se SOU Litovel na realizaci grantového projektu operačního programu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Projekt s názvem "Škola mixologie" bude trvat nejméně 3 roky a škola obdrží zpracované moderní vzdělávací materiály, se kterými budou učitelé odborného výcviku seznámeni na seminářích a konferencích, aby mohli načerpané kompetence předávat našim žákům.
 • Projekt EU - CZ.1.07/1.3.13/02.0020
  Naše škola je zapojena do projektu
  "Další vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení v OK v oblasti Integrovaného záchranného systému".  Číslo projektu je CZ.1.07/1.3.13/02.0020. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Všechny třídy se svými třídními učiteli získali teoretické i praktické vědomosti a dovednosti z oblasti 1.pomoci a ochrany člověka za mimořádných situací. Žáci si mohli vyzkoušet umělé dýchání, stabilizovanou polohu, obvazovou techniku, přepravu raněného. Získali také vědomosti o složkách integrovaného záchranného systému a historii ochrany obyvatelstva. 

 • Zkvalitnění středoškolské výuky v oblasti potravinářských norem
  Naše škola se podílí na partnerské spolupráci se Švehlovou střední školou Prostějov, která se stala příjemcem dotace projektu „Zkvalitnění středoškolské výuky v oblasti potravinářských norem“. Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů EU a MŠMT. V rámci projektu vznikly webové stránky www.kvalitapotravinEU.cz. V rámci tohoto partnerství dojde ke zkvalitnění vzdělání několika našich pedagogů v oblasti potravinářských norem a to v průběhu školení, které Švehlova střední škola jako příjemce dotace našim pedagogům umožní zdarma. Ve spolupráci Švehlovy střední školy, ostatních partnerských škol a profesionální agentury Qualityfood bude vytvořena odborná publikace „Kvalita a bezpečnost potravin“.
 • Specializace  učitelů odborného výcviku a odborných předmětů ve službách
  Od června 2009 je naše škola spolupartnerem Střední školy gastronomie a služeb Přerov, Šířava v jejich projektu ,,Specializace učitelů odborného výcviku a odborných předmětů ve službách". Projekt se realizuje v operačním programu Evropské unie ,,Vzdělání pro konkurenceschopnost". Jedná se o dvouletý projekt, jehož cílem je formou kurzů proškolit odborné učitele oborů kuchař, cukrář, kosmetička, kadeřník. Následně tito proškolení učitelé sami uskuteční tyto kurzy pro žáky.
 • Ekonomické procesy v podniku názorně a zajímavě
  Naše škola je partnerem OA Olomouc v projektu, jehož cílem je naučit učitele odborných předmětů používání simulační hry při výuce ekonomických předmětů.
 • Partnerství se SOU Litovel - ,,Gastrend"
  Naše škola je partnerem SOU Litovel v projektu ,,Gastrend" s cílem zvyšování kvalifikace učitelů odborných oboru číšník - servírka v oblasti sommeliérství, baristiky, molekulární mixologie.
 • Recyklohraní
  Recyklohraní je školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice. Školy zapojené do tohoto projektu získávají  za sběr baterií a elektrozařízení do připravených nádob body, které si mohou ve speciálním internetovém obchodě směnit za zajímavé odměny dle katalogu. Další body mohou školy získat za zodpovězení otázek případně splnění rozličných úkolů týkající se odpadové problematiky. V nabídce katalogu jsou odměny charakteru školních pomůcek, vstupenek do naučných či zábavných parků, sportovního náčiní, praktické elektroniky.
 • Rozvoj dovedností učitelů odborného výcviku a odborných předmětů v gastronomických oborech
  Naše škola je spolupartnerem Střední školy gastronomie a služeb Přerov, Šířava v jejich projektu ,,Rozvoj dovedností učitelů odborného výcviku a odborných předmětů v gastronomických oborech".