Vybavení školy




 • moderní učebny s Internetem a dataprojektory pro velkoplošnou projekci
 • 2 učebny pro výuku informační a komunikační technologie
 • 2 učebny pro výuku techniky administrativy
 • jazyková učebna
 • umělecká Galerie "S"
 • odborná učebna stolničení
 • žákovská knihovna s téměř 10 000 knihami
 • školní cvičná kuchyně
 • školní kavárna a učebna pro výuku stolničení
 • učebna kosmetiky pro odborný výcvik a odborné předměty oboru kosmetické služby
 • tělocvična, posilovna, hřiště pro míčové hry
 • nápojové automaty na studené a teplé nápoje
 • bezpečnostní kódovací systém při vstupu do školy

Ubytování a stravování


V teoretickém vyučování je zajištěno stravování ve školní jídelně Švehlovy střední odborné školy na Vojáčkově náměstí. Jídelna je od budovy školy vzdálená 300m. V praktickém vyučování je stravování zajištěno na jednotlivých pracovištích.

Škola nemá vlastní internát, žáci využívají kapacit internátů jiných středních škol