Vybavení školy
  • moderní učebny s Internetem a dataprojektory pro velkoplošnou projekci
  • učebny pro výuku informační a komunikační technologie a administrativy
  • umělecká Galerie "S"
  • odborná učebna stolničení
  • žákovská knihovna s téměř 10 000 knihami
  • školní cvičná kuchyně
  • učebna kosmetiky pro odborný výcvik a odborné předměty oboru kosmetické služby
  • tělocvična, posilovna, hřiště pro míčové hry
  • nápojové automaty na studené a teplé nápoje
  • bezpečnostní kódovací systém při vstupu do školy

Ubytování a stravování


V teoretickém vyučování je zajištěno stravování ve školní jídelně Švehlovy střední odborné školy na Vojáčkově náměstí. Jídelna je od budovy školy vzdálená 300m. V praktickém vyučování je stravování zajištěno na jednotlivých pracovištích.

Škola nemá vlastní internát, žáci využívají kapacit internátů jiných středních škol