budova -

  Základní údaje

  Název školy: Střední odborná škola Prostějov
  Adresa školy: nám. Edmunda Husserla 1, 796 01 Prostějov
  Právní forma: příspěvková organizace
  Zřizovatel: Olomoucký kraj
  Adresa zřizovatele: Jeremenkova 40a, 772 00 Olomouc
  Ředitel školy: Ing. Mária Zámostná
  Číslo telefonu: 582 351 977
  IZO školy: 110 015 037
  IČO: 00 544 612

  Bankovní spojení: 10933701/0100
  ID datové schránky: jumfdq8
  E-mail: sos@sosprostejov.cz
  Webová adresa: sosprostejov.cz


  Rada školy - složení:
  - za zřizovatele:
  Ing. Petr Vysloužil - předseda
  Ing.arch. Jan Přikryl
  - za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky:

  Dominika Burešová
  Marcela Žochová
  - za pedagogické pracovníky školy:
  Mgr. Zdeněk Kaláb
  Ivana Makarovičová