SOU obchodní Prostějov - banner obchodník

Čtyřleté denní studium, střední vzdělání s maturitní zkouškou

Gastronomie 65-41-L/01


Absolvent čtyřletého oboru vzdělání s maturitní zkouškou:

  • využívá poznatky o zdravé výživě, dietách a alternativních způsobech stravování při sestavování jídelníčku
  • propaguje zdravý životní styl
  • orientuje se v různých stravovacích systémech, ovládá výživová doporučení pro různé skupiny (děti, senioři, sportovci...)
  • ovládá technologii přípravy pokrmů s důrazem na racionální výživu a hygienické předpisy v provozech společného stravování
  • ovládá techniku jednoduché a složité obsluhy hostů

 

Co čeká žáka oboru Gastronomie?

  • hodně vaření novým zdravým a velmi chutným způsobem
  • zajímavé přednášky a kurzy vedené odborníky z praxe
  • po ukončení studia možnost pokračovat ve studiu na VOŠ, VŠ
  • absolvent se uplatní v zařízeních společného stravování, vegetariánských restauracích, ve wellness centrech v rámci hotelových nebo lázeňských provozů

 

Odborná praxe: Cvičná kuchyň, zařízení společného stravování. Souvislá praxe v hotelových a restauračních provozech.

Žáci ve 3. ročníku, po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky, získají výuční list oboru Kuchař.