Informace a kritéria přijetí na Střední odbornou školu Prostějov

 

Nabídka oborů pro školní rok 2023/24

 

Vzdělávací program Název oboru Kód oboru Forma studia Délka studia Ukončení studia Přijímací zkoušky
Střední vzdělání s výučním listem
Výrobce kožedělného zboží * Výrobce kožedělného zboží 32-52-H/01 denní 3 roky výuční list -
Cukrář Cukrář 29-54-H/01 denní 3 roky výuční list -
Číšník Kuchař-číšník, zaměření číšník 65-51-H/01 denní 3 roky výuční list -
Kuchař Kuchař- číšník, zaměření kuchař 65-51-H/01 denní 3 roky výuční list -
Ošetřovatel Ošetřovatel 53-41-H/01 denní 3 roky výuční list -
Prodavač Prodavač 66-51-H/01 denní 3 roky výuční list -
Řezník, uzenář * Řezník, uzenář 29-56-H/01 denní 3 roky výuční list -
Krejčí Krejčí 31-58-H/01
denní
3 roky
výuční list
-
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Kosmetické služby Kosmetické služby  69-41-L/01  denní  4 roky  maturitní zkouška CJ, M
Gastronomie Gastronomie  65-41-L/01  denní  4 roky  maturitní zkouška CJ, M

Nástavbové studium pro absolventy oborů s výučním listem

Podnikání Podnikání 64-41-L/51 denní 2 roky maturitní zkouška CJ, M

 

Nově nabízíme obor Krejčí - zde bližší informace

* Ve školním roce 2023/24 bude žákům oboru řezník a výrobce kožedělného zboží vypláceno  studijní stipendium Olomouckého okraje.
Žákům oboru řezník bude navíc vypláceno i stipendium firmy Makovec a. s.. Obor je přizpůsobený i pro dívky.

Informace o nabízených oborech, počtu přijímaných uchazečů a termínech přijímacích zkoušek

Informace pro uchazeče o studium na SOŠ Prostějov (bližší pokyny k průběhu přijímacího řízení)

Informace pro uchazeče a zákonné zástupce uchazečů - přijímací řízení studijních oborů zakončených maturitní zkouškouPodmínky pro přijímání žáků do 1.ročníku pro škol.rok 2023/24

Nástavbové studium
Obor Podnikání
Přijímací zkouška se koná formou jednotné zkoušky z českého jazyka a matematiky.
Výsledné pořadí přijatých uchazečů bude určeno podle prospěchu na střední škole a podle výsledků přijímací zkoušky
Zde podrobné informace


 

Obory s maturitní zkouškou: Kosmetické služby, Gastronomie
Přijímací zkouška se koná formou jednotné zkoušky z českého jazyka a matematiky.
Výsledné pořadí přijatých uchazečů bude určeno podle prospěchu na základní škole a podle výsledků jednotné přijímací zkoušky.
Zde podrobné informace

 
Obory s výučním listem

( výrobce kožedělného zboží, cukrář, číšník, kuchař, prodavač, řezník-uzenář, ošetřovatel, krejčí )
Přijímací zkouška se nekoná.
Výsledné pořadí uchazečů bude určeno podle prospěchu na základní škole v obou sledovaných pololetích ( průměrný prospěch v 2. pololetí předposledního ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy.
Zde podrobné informace

 

Kontaktní informace

Pokud budete chtít jakékoliv informace týkající se  přijímacího řízení, 
volejte telefonní číslo  582 351 977

RNDr. Jitka Halašová - tel. 727 805 829
Mgr. Dana Pyroltová