Informace a kritéria přijetí na Střední odbornou školu Prostějov

 

Nabídka oborů pro školní rok 2021/22

 

Vzdělávací program Název oboru Kód oboru Forma studia Délka studia Ukončení studia Přijímací zkoušky
Střední vzdělání s výučním listem
Výrobce kožedělného zboží * Výrobce kožedělného zboží 32-52-H/01 denní 3 roky výuční list -
Cukrář Cukrář 29-54-H/01 denní 3 roky výuční list -
Číšník Kuchař-číšník, zaměření číšník 65-51-H/01 denní 3 roky výuční list -
Kuchař Kuchař- číšník, zaměření kuchař 65-51-H/01 denní 3 roky výuční list -
Ošetřovatel Ošetřovatel 53-41-H/01 denní 3 roky výuční list -
Prodavač Prodavač 66-51-H/01 denní 3 roky výuční list -
Řezník, uzenář * Řezník, uzenář 29-56-H/01 denní 3 roky výuční list -
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Kosmetické služby Kosmetické služby  69-41-L/01  denní  4 roky  maturitní zkouška  
Gastronomie Gastronomie  65-41-L/01  denní  4 roky  maturitní zkouška  

Nástavbové studium pro absolventy oborů s výučním listem

Podnikání Podnikání 64-41-L/51 denní 2 roky maturitní zkouška

 

* Ve školním roce 2020/21 je žákům oboru řezník a výrobce kožedělného zboží vypláceno  studijní stipendium Olomouckého okraje.
Žákům oboru řezník bude navíc vypláceno i stipendium firmy Makovec a. s.. Obor je přizpůsobený i pro dívky.

Bližší informace o podmínkách přijímacího řízení pro školní rok 2021/22 budou zveřejněny do konce měsíce ledna.

 

Podmínky pro přijímání žáků do 1.ročníku pro škol.rok 2020/21

Nástavbové studium
Obor Podnikání
Přijímací zkouška se koná formou testů z českého jazyka a matematiky.
Výsledné pořadí přijatých uchazečů bude určeno podle prospěchu na střední škole v obou sledovaných pololetích  a podle výsledků testů.
Kritéria přijetí pro obor Podnikání

 

Obory s maturitní zkouškou: Kosmetické služby, Gastronomie
Přijímací zkouška se koná formou písemného testu z českého jazyka a matematiky.
Výsledné pořadí přijatých uchazečů bude určeno podle prospěchu na základní škole v obou sledovaných pololetích  a podle výsledků testu.
Kriteria přijetí pro obory Kosmetické služby a Gastronomie
 
Obory s výučním listem

( výrobce kožedělného zboží, cukrář, číšník, kuchař, prodavač, řezník-uzenář, ošetřovatel )
Přijímací zkouška se nekoná.
Výsledné pořadí uchazečů bude určeno podle prospěchu na základní škole v obou sledovaných pololetích ( průměrný prospěch ve 2. pololetí předposledního ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy.
Kritéria přijetí pro obory: cukrář, číšník, kuchař, prodavač, řezník, výrobce kožedělného zboží, ošetřovatel

 

Informace k nástupu žáků do 1. ročníku ve školním roce 2020/21

Kontaktní informace

Pokud budete chtít jakékoliv informace týkající se  přijímacího řízení, 
volejte telefonní číslo  582 351 977

RNDr. Jitka Halašová
Mgr. Dana Pyroltová