Čtyřleté denní studium, střední vzdělání s maturitní zkouškou

Kosmetické služby 69-41-L/01Uplatnění absolventa v praxi
Absolvent ŠVP Kosmetické služby se uplatní v povoláních kosmetička, pedikér a manikér při poskytování profesionální kosmetické péče ve středně velkých i malých provozovnách, studiích a salonech. Při poskytování kosmetických služeb bude kvalifikovaně volit a dodržovat vhodné technologické postupy v souladu s individuálními požadavky zákazníka, módními trendy, zdravotně – hygienickými a estetickými hledisky. Po získání středního vzdělání s maturitní zkouškou může absolvent pokračovat ve vzdělávání na vysoké škole nebo vyšší odborné škole.
Absolvent je vybaven následujícími kompetencemi:

 

 • volí vhodný způsob kosmetického ošetření v souladu s typem a aktuálním stavem pleti při dodržení technologických postupů, hygienických a estetických zásad a podle přání zákazníka
 • kvalifikovaně provádí ošetření pleti, samostatné kosmetické úkony, manikúru a pedikúru
 • provádí denní, večerní a slavnostní líčení v souladu s módními trendy a přáním zákazníka
 • obsluhuje přístrojové vybavení a zařízení provozovny a provádí běžnou údržbu
 • poskytuje poradenskou službu, propaguje nové přípravky, zdravý životní styl a správnou výživu
 • volí a používá kosmetické přípravky podle aktuálního stavu pleti; s přípravky bezpečně manipuluje, správně dávkuje a ekologicky likviduje
 • doporučuje a nabízí zákazníkům nové přípravky
 • při poskytování kosmetických služeb dodržuje zásady osobní a provozní hygieny
 • rozezná běžné onemocnění kůže, nehtů a rozhodne, kdy je možné kosmetickou péči provést a kdy doporučí navštívit dermatologa
 • uplatňuje estetické cítění při návrzích líčení a při poskytování kosmetických služeb
 • sleduje nové trendy v oboru, nové přípravky a postupy
 • vystupuje profesionálně a kultivovaně ve vztahu k zákazníkům, spolupracovníkům a obchodním partnerům; řeší neobvyklé situace
 • pečuje o svůj vzhled a duševní zdraví
 • vykonává obchodně-podnikatelské aktivity v kosmetických službách – prezentuje firmu a nabízí kosmetické služby
 • orientuje se v ekonomicko – právním zabezpečení provozu a provádí administrativní činnosti související s provozem firmy
 • zajišťuje nákup a prodej kosmetických přípravků
 • vytváří ceníky úkonů a kalkuluje spotřebu a prodejní cenu nabízených kosmetických přípravků
 • dodržuje hygienické normy a právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
 • rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví, poskytne první pomoc při náhlém onemocnění nebo úrazu - usiluje o nejvyšší kvalitu práce, výrobků a služeb; zohledňuje požadavky zákazníka
 • jedná ekonomicky ( zvažuje náklady, výnosy a zisk) , šetrně nakládá se surovinami a energiemi s ohledem na životní prostředí
 • dodržuje zásady ochrany životního prostředí při likvidaci odpadů
 • jedná v souladu se strategií udržitelného rozvoje, při plánování určité činnosti posuzuje kromě ekonomického významu i dopady sociální a ekologické

Pracoviště odborného výcviku:
Školní kosmetický salon

 

Na praxi u kosmetičky

Edit Album Re-Order the Album Images

Fotogalerie

Kosmetičky

 • PA310351G.jpg
 • IMG_6050G.jpg
 • IMG_6085G.jpg
 • IMG_6086G.jpg
 • IMG_8103G.jpg
 • IMG_8236G.jpg
 • PA310344G.jpg
 • PA310436G.jpg
 • PC060559G.jpg
 • PC060561G.jpg
 • PC060562G.jpg
 • PC060564G.jpg
 • PC060569G.jpg
 • PC060570G.jpg
 • ZEH_5998G.jpg
 • PA310324G.jpg