Čtyřleté denní studium, střední vzdělání s maturitní zkouškou

Kosmetické služby 69-41-L/01Uplatnění absolventa v praxi
Absolvent ŠVP Kosmetické služby se uplatní v povoláních kosmetička, pedikér a manikér při poskytování profesionální kosmetické péče ve středně velkých i malých provozovnách, studiích a salonech. Při poskytování kosmetických služeb bude kvalifikovaně volit a dodržovat vhodné technologické postupy v souladu s individuálními požadavky zákazníka, módními trendy, zdravotně – hygienickými a estetickými hledisky. Po získání středního vzdělání s maturitní zkouškou může absolvent pokračovat ve vzdělávání na vysoké škole nebo vyšší odborné škole.
Absolvent je vybaven následujícími kompetencemi:

 

  • volí vhodný způsob kosmetického ošetření v souladu s typem a aktuálním stavem pleti při dodržení technologických postupů, hygienických a estetických zásad a podle přání zákazníka
  • kvalifikovaně provádí ošetření pleti, samostatné kosmetické úkony, manikúru a pedikúru
  • provádí denní, večerní a slavnostní líčení v souladu s módními trendy a přáním zákazníka
  • obsluhuje přístrojové vybavení a zařízení provozovny a provádí běžnou údržbu
  • poskytuje poradenskou službu, propaguje nové přípravky, zdravý životní styl a správnou výživu
  • volí a používá kosmetické přípravky podle aktuálního stavu pleti; s přípravky bezpečně manipuluje, správně dávkuje a ekologicky likviduje
  • doporučuje a nabízí zákazníkům nové přípravky
  • při poskytování kosmetických služeb dodržuje zásady osobní a provozní hygieny
  • rozezná běžné onemocnění kůže, nehtů a rozhodne, kdy je možné kosmetickou péči provést a kdy doporučí navštívit dermatologa
  • uplatňuje estetické cítění při návrzích líčení a při poskytování kosmetických služeb
  • sleduje nové trendy v oboru, nové přípravky a postupy
  • vystupuje profesionálně a kultivovaně ve vztahu k zákazníkům, spolupracovníkům a obchodním partnerům; řeší neobvyklé situace
  • pečuje o svůj vzhled a duševní zdraví
  • vykonává obchodně-podnikatelské aktivity v kosmetických službách – prezentuje firmu a nabízí kosmetické služby
  • orientuje se v ekonomicko – právním zabezpečení provozu a provádí administrativní činnosti související s provozem firmy
  • zajišťuje nákup a prodej kosmetických přípravků
  • vytváří ceníky úkonů a kalkuluje spotřebu a prodejní cenu nabízených kosmetických přípravků
  • dodržuje hygienické normy a právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
  • rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví, poskytne první pomoc při náhlém onemocnění nebo úrazu - usiluje o nejvyšší kvalitu práce, výrobků a služeb; zohledňuje požadavky zákazníka
  • jedná ekonomicky ( zvažuje náklady, výnosy a zisk) , šetrně nakládá se surovinami a energiemi s ohledem na životní prostředí
  • dodržuje zásady ochrany životního prostředí při likvidaci odpadů
  • jedná v souladu se strategií udržitelného rozvoje, při plánování určité činnosti posuzuje kromě ekonomického významu i dopady sociální a ekologické

Pracoviště odborného výcviku:
Školní kosmetický salon

 

Na praxi u kosmetičky

Edit Album Re-Order the Album Images

Fotogalerie

Kosmetičky

  • PA310351G.jpg
  • IMG_6050G.jpg
  • IMG_6085G.jpg
  • IMG_6086G.jpg
  • IMG_8103G.jpg
  • IMG_8236G.jpg
  • PA310344G.jpg
  • PA310436G.jpg
  • PC060559G.jpg
  • PC060561G.jpg
  • PC060562G.jpg
  • PC060564G.jpg
  • PC060569G.jpg
  • PC060570G.jpg
  • ZEH_5998G.jpg
  • PA310324G.jpg