Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/22 - 1. kolo

Obory s výučním listem

  • Cukrář
  • Číšník
  • Kuchař
  • Ošetřovatel
  • Prodavač
  • Řezník, uzenář
  • Výrobce kožedělného zboží

Obory s maturitou

  • Kosmetické služby
  • Gastronomie

Nástavbové studium

  • Podnikání

 

PRO NEPŘIJATÉ UCHAZEČE

 

Kontaktní informace

Pokud budete chtít jakékoliv informace týkající se  přijímacího řízení, 
volejte telefonní číslo  582 351 977

RNDr. Jitka Halašová
Mgr. Dana Pyroltová