Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/21 - 1. kolo

Obory s výučním listem

Obory s maturitou

Nástavbové studium

PRO NEPŘIJATÉ UCHAZEČE

Kontaktní informace

Pokud budete chtít jakékoliv informace týkající se  přijímacího řízení, 
volejte telefonní číslo  582 351 977

RNDr. Jitka Halašová
Mgr. Dana Pyroltová