Maturitní zkoušky ve školním roce 2019/20

Společná část maturitní zkoušky

 Český jazyk a literatura:

 • didaktický test (75 minut)
 • písemná práce  (110 minut)
 • ústní zkouška (15 minut/20 minut příprava)

 Cizí jazyk :

 • didaktický test  (95 minut - 35 min. poslech; 60 min. test )
 • písemná práce  (60 minut)
 • ústní zkouška   (15 minut/20 minut příprava)

 Matematika:

 • didaktický test  (120 minut)

Ve školním roce 2019/20 konají žáci ve společné části 2 povinné zkoušky:

 • 1. zkouška: Český jazyk a literatura
 • 2. zkouška: Cizí jazyk nebo matematika

Informace pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ (dále jen PUP)

Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním budou podmínky konání maturitní zkoušky upraveny. Těmto žákům bude umožněno na základě posudku školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) konat maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jejich vzdělávacím potřebám.

Posudek musí být předložen nejpozději současně s přihláškou k maturitní zkoušce.


Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury

Seznam literárních děl k ústní části maturitní zkoušky

Student si připraví vlastní seznam literárních děl, který odevzdá do 31. 3. 2020

Další důležité informace k maturitním zkouškám najdete na www.maturita.cermat.cz

Termíny maturitních zkoušek - jaro 2020

 

Profilová část

 • 2POD - PZOP - 4. června 2020
              - ústní zkoušky - 16. června 2020
 • 4KS - PZOV - 4., 5. června 2020
           - ústní zkoušky - 10., 11. června 2020