Maturitní zkoušky ve školním roce 2017/18

Společná část maturitní zkoušky

 Český jazyk a literatura:

 • didaktický test (60 minut)
 • písemná práce  (25 minut příprava, 60 minut vypracování)
 • ústní zkouška (15 minut/20 minut příprava)

 Cizí jazyk :

 • didaktický test  (95 minut - 35 min. poslech; 60 min. test )
 • písemná práce  (60 minut)
 • ústní zkouška   (15 minut/20 minut příprava)

 Matematika:

 • didaktický test  (90 minut)

Ve školním roce 2017/18 konají žáci ve společné části 2 povinné zkoušky:

 • 1. zkouška: Český jazyk a literatura
 • 2. zkouška: Cizí jazyk nebo matematika

Informace pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ (dále jen PUP)

Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním budou podmínky konání maturitní zkoušky upraveny. Těmto žákům bude umožněno na základě posudku školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) konat maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jejich vzdělávacím potřebám.

Posudek musí být předložen nejpozději současně s přihláškou k maturitní zkoušce.


Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury
Seznam literárních děl k ústní části maturitní zkoušky

Student si připraví vlastní seznam literárních děl, který odevzdá do 31. 3. 2018

Další důležité informace k maturitním zkouškám najdete na www.novamaturita.cz

Termíny maturitních zkoušek ( září 2017 )

  • Didaktické testy a písemné práce se konají 4. - 8. září 2017
  • Třída 4KO
   - praktická zkouška z odborných předmětů - 11., 12. září 2017
   - ústní zkoušky 20. září 2017 v 8:00 hod
  • Třída 2POD
   - praktická zkouška z odborných předmětů - 8. září 2017
   - ústní zkoušky - 19. září 2017 v 8:00 hod