Maturitní zkoušky ve školním roce 2021/22Ve školním roce 2021/22 konají žáci ve společné části 2 povinné zkoušky:

  • 1. zkouška: Český jazyk a literatura
  • 2. zkouška: Cizí jazyk nebo matematika
Seznam literárních děl k ústní části maturitní zkoušky

Kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních dělDalší důležité informace k maturitním zkouškám najdete na www.maturita.cermat.cz

Informace pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ (dále jen PUP)

Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním budou podmínky konání maturitní zkoušky upraveny. Těmto žákům bude umožněnona základě posudku školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) konat maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jejich vzdělávacím potřebám.

Posudek musí být předložen nejpozději současně s přihláškou k maturitní zkoušce.

Termíny maturitních zkoušek - září 2021

 

  • Didaktické testy společné části MZ najdete na internetových stránkách: maturita.cermat.cz
  • Ústní zkouška 4KS - 16. září 2021