Maturitní zkoušky ve školním roce 2020/21

Aktuální informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2020/21

MŠMT vydalo dne 28. 4. 2021 dodatek k opatření obecné povahy, kterým se upravuje model maturitní zkoušky v roce 2020/21 rozšířením počtu opravných termínů didaktických testů a praktických zkoušek na tři opravné zkoušky. Tento dodatek umožňuje opravné a náhradní zkoušky konat v mimořádném termínu. Úplné znění dodatku ke stažení zde.

Žák posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/21 přihlášený k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Žák se však může rozhodnout, že tyto zkoušky vykoná (jednu nebo obě). V tomto případě musí toto rozhodnutí písemně sdělit řediteli školy do 30. dubna 2021 (formulář).

Žákovský seznam literárních děl je možné předložit až do 30. dubna 2021.

Opatření obecné povahy, které upravuje konání MZ.Společná část maturitní zkoušky

 Český jazyk a literatura:

 • didaktický test

 Cizí jazyk :

 • didaktický test

 Matematika:

 • didaktický test

Ve školním roce 2020/21 konají žáci ve společné části 2 povinné zkoušky:

 • 1. zkouška: Český jazyk a literatura
 • 2. zkouška: Cizí jazyk nebo matematika

Profilová část maturitní zkoušky

Český jazyk a literatura

 • ústní zkouška - dobrovolná

Cizí jazyk

 • ústní zkouška - dobrovolná

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky 2020/21

Podnikání 64-41-L/51

 • Český jazyk a literatura (ústní zkouška - dobrovolná)
 • Cizí jazyk (ústní zkouška - dobrovolná)
 • Ekonomika (ústní zkouška)
 • Písemná maturitní zkouška z odborných předmětů (žák si zvolí bezprostředně před zahájením zkoušky jedno ze tří témat stanovených ředitelkou školy, délka konání zkoušky je 240 minut)

Kosmetické služby 69-41-L/01

 • Český jazyk a literatura (ústní zkouška - dobrovolná)
 • Cizí jazyk (ústní zkouška - dobrovolná)
 • Kosmetika (ústní zkouška)
 • Praktická maturitní zkouška z odborného výcviku (zkouška se skládá ze 4 povinných úkonů a jednoho úkonu, který si žák losuje, zkouška trvá nejdéle 420 minut)Seznam literárních děl k ústní části maturitní zkoušky

Kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl

Okruhy  k ústní zkoušce z anglického jazykaStudent si připraví vlastní seznam literárních děl, který odevzdá do 30. 4. 2021

Další důležité informace k maturitním zkouškám najdete na www.maturita.cermat.cz

Informace pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ (dále jen PUP)

Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním budou podmínky konání maturitní zkoušky upraveny. Těmto žákům bude umožněnona základě posudku školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) konat maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jejich vzdělávacím potřebám.

Posudek musí být předložen nejpozději současně s přihláškou k maturitní zkoušce.

Termíny maturitních zkoušek - září 2021

 

 • Didaktické testy společné části MZ najdete na internetových stránkách: maturita.cermat.cz
 • Ústní zkouška 4KS - 16. září 2021