Maturitní zkoušky ve školním roce 2023/24Ve školním roce 2023/24 konají žáci ve společné části 2 povinné zkoušky:

 • 1. zkouška: Český jazyk a literatura
 • 2. zkouška: Cizí jazyk nebo matematika


MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Seznam literárních děl k ústní části maturitní zkoušky

Informace k profilové části

Informace k písemné práci

Kritéria hodnocení písemné práce

Kritéria hodnocení ústní části

Ústní část - hodnotící tabulka

Hodnocení profilové části

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Informace k profilové části

Kritéria hodnocení písemné práce

Informace k ústní zkoušce

Kritéria hodnocení ústní zkoušky
MATURITNÍ ZKOUŠKA  - PROFILOVÁ ČÁST (obor Gastronomie, obor Kosmetické služby)

Seznam okruhů k ústní maturitní zkoušce - obor Gastronomie - technologie

Seznam okruhů k ústní maturitní zkoušce - obor Gastronomie - potraviny

Seznam okruhů k ústní maturitní zkoušce - obor Gastronomie - stolničení, výživa a gastronomie, provoz hotelů

Seznam okruhů k ústní maturitní zkoušce - obor Kosmetické služby - kosmetika

Seznam okruhů k ústní maturitní zkoušce - obor Kosmetické služby - materiály

Seznam okruhů k ústní maturitní zkoušce - obor Kosmetické služby - zdravověda

Kritéria hodnocení ústní maturitní zkoušky - obor Kosmetické služby

Informace k praktické maturitní zkoušce z odborného výcviku - obor Gastronomie

Kritéria hodnocení praktické maturitní zkoušky - obor Kosmetické službyDalší důležité informace k maturitním zkouškám najdete na www.maturita.cermat.cz

Informace pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ (dále jen PUP)

Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním budou podmínky konání maturitní zkoušky upraveny. Těmto žákům bude umožněnona základě posudku školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) konat maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jejich vzdělávacím potřebám.

Posudek musí být předložen nejpozději současně s přihláškou k maturitní zkoušce.

Termíny maturitních zkoušek - jaro 2024

 

 • Písemná práce z českého jazyka - 9. dubna 2024
 • Písemná práce z anglického jazyka - 10. dubna 2024
 • Didaktické testy společné části MZ
  - matematika - 2. května 2024
  - anglický jazyk - 2. května 2024
  - český jazyk a literatura - 3. května 2024
 • Obor Kosmetické služby (třída 4KG)
  - praktická zkouška z odborného výcviku - 13. - 15. května 2024
  - studijní volno - 16. - 22. května 2024
  - ústní zkoušky profilové část MZ - 23. - 24. května 2024
 • Obor Gastronomie (třída 4KG)
   - praktická zkouška z odborného výcviku - 13. - 14. května 2024
  - studijní volno - 15. - 21. května 2024
  - ústní zkoušky profilové části MZ - 22. května 2024
 • Obor Podnikání (třída 2POD)
   - praktická zkouška z odborných předmětů - 7. května 2024
  - studijní volno - 20. - 24. května 2024
  - ústní zkoušky profilové části MZ - 27. - 29. května 2024