Maturitní zkoušky ve školním roce 2020/21

Společná část maturitní zkoušky

 Český jazyk a literatura:

 • didaktický test

 Cizí jazyk :

 • didaktický test

 Matematika:

 • didaktický test

Ve školním roce 2020/21 konají žáci ve společné části 2 povinné zkoušky:

 • 1. zkouška: Český jazyk a literatura
 • 2. zkouška: Cizí jazyk nebo matematika

Profilová část maturitní zkoušky

Český jazyk a literatura

 • písemná práce
 • ústní zkouška

Cizí jazyk

 • písemná práce
 • ústní zkouška

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky 2020/21

Podnikání 64-41-L/51

 • Český jazyk a literatura (ústní zkouška, písemná práce)
 • Cizí jazyk (ústní zkouška, písemná práce)
 • Ekonomika (ústní zkouška)
 • Písemná maturitní zkouška z odborných předmětů (žák si zvolí bezprostředně před zahájením zkoušky jedno ze tří témat stanovených ředitelkou školy, délka konání zkoušky je 240 minut)

Kosmetické služby 69-41-L/01

 • Český jazyk a literatura (ústní zkouška, písemná práce)
 • Cizí jazyk (ústní zkouška, písemná práce)
 • Kosmetika (ústní zkouška)
 • Praktická maturitní zkouška z odborného výcviku (zkouška se skládá ze 4 povinných úkonů a jednoho úkonu, který si žák losuje, zkouška trvá nejdéle 420 minut)Seznam literárních děl k ústní části maturitní zkoušky

Kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl

Okruhy  k ústní zkoušce z anglického jazyka

Obecné informace k MZ

Student si připraví vlastní seznam literárních děl, který odevzdá do 31. 3. 2021

Další důležité informace k maturitním zkouškám najdete na www.maturita.cermat.cz

Informace pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ (dále jen PUP)

Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním budou podmínky konání maturitní zkoušky upraveny. Těmto žákům bude umožněnona základě posudku školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) konat maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jejich vzdělávacím potřebám.

Posudek musí být předložen nejpozději současně s přihláškou k maturitní zkoušce.

Termíny maturitních zkoušek - školní rok 2020/21

 

 • Přihlašování k maturitní zkoušce
  - jarní zkušební období - nejpozději do 1. 12. 2020
  - podzimní zkušební období - nejpozději  do 25. 6. 2021
 • Od 1. 4. 2021 - Písemná práce z CJL a cizího jazyka, praktické zkoušky
 • 2. - 15. 5. 2021 - didaktické testy
 • 16. 5. - 10. 6. 2021 - zkoušky profilové části