Maturitní zkoušky ve školním roce 2022/23Ve školním roce 2022/23 konají žáci ve společné části 2 povinné zkoušky:

  • 1. zkouška: Český jazyk a literatura
  • 2. zkouška: Cizí jazyk nebo matematika

Informace o termínech zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky


MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Seznam literárních děl k ústní části maturitní zkoušky

Kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl

Informace k profilové části

Informace k písemné práci

Kritéria hodnocení písemné práce

Kritéria hodnocení ústní části

Hodnocení profilové části

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Informace k profilové části

Kritéria hodnocení písemné práce

Informace k ústní zkoušce

Kritéria hodnocení ústní zkoušky
MATURITNÍ ZKOUŠKA  - PROFILOVÁ ČÁST (obor Gastronomie, obor Kosmetické služby)

Seznam okruhů k ústní maturitní zkoušce - obor Gastronomie - technologie

Seznam okruhů k ústní maturitní zkoušce - obor Gastronomie - potraviny

Seznam okruhů k ústní maturitní zkoušce - obor Gastronomie - stolničení, výživa a gastronomie, provoz hotelů

Seznam okruhů k ústní maturitní zkoušce - obor Kosmetické služby

Informace k praktické maturitní zkoušce z odborného výcviku - obor Gastronomie

Informace k praktické maturitní zkoušce z odborného výcviku - obor Kosmetické službyDalší důležité informace k maturitním zkouškám najdete na www.maturita.cermat.cz

Informace pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ (dále jen PUP)

Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním budou podmínky konání maturitní zkoušky upraveny. Těmto žákům bude umožněnona základě posudku školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) konat maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jejich vzdělávacím potřebám.

Posudek musí být předložen nejpozději současně s přihláškou k maturitní zkoušce.

Termíny maturitních zkoušek - jaro 2023

 

  •  Písemné zkoušky: Český jazyk  a literatura - 11. dubna 2023, cizí jazyk - 12. dubna 2023

Třída 2POD

  • Praktická zkouška - 27. dubna 2023
  • Ústní zkouška - 24., 25. května 2023

Třída 4KG

  • Praktická zkouška z odborných předmětů - 9. - 12. května 2023
  • Ústní zkouška - Kosmetické služby - 22. května 2023, Gastronomie - 23. května 2023