Maturitní zkoušky ve školním roce 2023/24Ve školním roce 2023/24 konají žáci ve společné části 2 povinné zkoušky:

 • 1. zkouška: Český jazyk a literatura
 • 2. zkouška: Cizí jazyk nebo matematika


MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Seznam literárních děl k ústní části maturitní zkoušky

Informace k profilové části

Informace k písemné práci

Kritéria hodnocení písemné práce

Kritéria hodnocení ústní části

Ústní část - hodnotící tabulka

Hodnocení profilové části

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Informace k profilové části

Kritéria hodnocení písemné práce

Informace k ústní zkoušce

Kritéria hodnocení ústní zkoušky
MATURITNÍ ZKOUŠKA  - PROFILOVÁ ČÁST (obor Gastronomie, obor Kosmetické služby)

Seznam okruhů k ústní maturitní zkoušce - obor Gastronomie - technologie

Seznam okruhů k ústní maturitní zkoušce - obor Gastronomie - potraviny

Seznam okruhů k ústní maturitní zkoušce - obor Gastronomie - stolničení, výživa a gastronomie, provoz hotelů

Seznam okruhů k ústní maturitní zkoušce - obor Kosmetické služby

Informace k praktické maturitní zkoušce z odborného výcviku - obor Gastronomie

Informace k praktické maturitní zkoušce z odborného výcviku - obor Kosmetické službyDalší důležité informace k maturitním zkouškám najdete na www.maturita.cermat.cz

Informace pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ (dále jen PUP)

Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním budou podmínky konání maturitní zkoušky upraveny. Těmto žákům bude umožněnona základě posudku školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) konat maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jejich vzdělávacím potřebám.

Posudek musí být předložen nejpozději současně s přihláškou k maturitní zkoušce.

Termíny maturitních zkoušek - podzim 2023

 

 • Praktická zkouška z odborného výcviku - gastronomie - 6. září 2023
 • Písemná práce z cizího jazyka - 6. září 2023
 • Ústní zkoušky:
  - Kosmetické služby - 14. září 2023
  - Gastronomie - 15. září 2023
  - Podnikání - 14. září 2023
Informace o termínech zkoušek společné části najdete na www.cermat.cz.