uchazeči o studium

Důležité termíny ve školním roce 2017/18

Třídní schůzky a pedagogické rady

Třídní schůzky

- 22. listopadu 2017
- 18. dubna 2018

Pedagogické rady

1. září 2017 - zahájení školního roku
22. listopadu - prospěch a chování žáků za 1. čtvrtletí školního roku
24. ledna 2018 - klasifikační porada - hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. pololetí školního roku
18. dubna 2018 - prospěch a chování žáků z 3. čtvrtletí školního roku
                            - prospěch a chování maturitních ročníků
23. května 2018 - hodnocení prospěchu  a chování žáků 3. ročníků
20. června 2018 - klasifikační porada - hodnocení prospěchu a chování žáků za 2. pololetí
29. 6. 2018 - závěrečná porada, hodnocení práce školy za školní rok


Přijímací řízení


Prázdniny

Termíny prázdnin ve školním roce 2017/18
Podzimní 26. - 27. 10. 2017
Vánoční 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
Pololetní 2. 2. 2018
Jarní 12. – 18. 3. 2018
Velikonoční 29. – 30. 3. 2018
Hlavní 2. 7. – 31. 8. 2018