Národní soustava kvalifikací

Střední odborné učiliště obchodní v Prostějově se v roce 2007 stalo autorizovanou osobou pro akreditaci výsledků dalšího vzdělávání dospělých ( zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání v platném znění) a zařadilo se mezi 30 subjektů v ČR, kterým autorizující ministerstvo zemědělství a ministerstvo po místní rozvoj a ministerstvo průmyslu a obchodu udělilo licenci.
V oborech cukrář, řezník, kuchař, číšník, prodavač a brašnář lze složit zkoušku před komisí a získat tak doklad o profesní  kvalifikaci, aniž by bylo nutné chodit několik let do školy.
Je obvyklé, že lidé pracují v jiném oboru, než který vystudovali. Svůj obor velmi dobře ovládají, problém je ale v tom, že chtějí změnit místo, nemají jiný doklad o kvalifikaci než své původní vysvědčení, diplom či výuční list. Národní soustava kvalifikací umožňuje získat jak profesní kvalifikace, tak postupně na principu puzzle ( tj. složením několika profesních kvalifikací ) i úplnou kvalifikaci. Za vykonání zkoušky se platí. Na adrese www.narodni-kvalifikace.cz jsou zveřejněny  jak kvalifikační tak i hodnotící standarty, takže zájemce s nimi může porovnat své dovednosti.
 
Na adrese SOŠ Prostějov získáte veškeré informace o konkrétních profesních kvalifikacích:
telefon: 582 351 977
e-mail: sos@sosprostejov.cz
www.sosprostejov.cz
 
Škola je připravena organizovat za úplatu přípravné kurzy k jednotlivým zkouškám.

Seznam profesních kvalifikací, pro které byla udělena autorizace příslušným ministerstvem

Profesní kvalifikace
 
  • Příprava teplých pokrmů
  • Příprava pokrmů studené kuchyně
  • Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení
  • Příprava minutek
  • Výpomoc při přípravě pokrmů
  • Kuchař expedient
  • Výroba knedlíků
 
zástupce autorizované osoby: Alena Malíková, Růžena Pechová, Bc. Zlata Švecová
 
 
  • Jednoduchá obsluha hostů
  • Výpomoc při obsluze hostů
 
zástupce autorizované osoby: Ing. Iveta Stískalová, Bc. Markéta Bučková


Profesní kvalifikace ve školním roce 2018/19

Příprava teplých pokrmů 65-001-H
Termíny: 31. 1. 2019 14:00 - 16:00 hod - písemná část zkoušky
                1. 2. 2019  8:00 - 13:00 hod - praktická a ústní část zkoušky
Místo konání: školní kuchyň SOŠ Prostějov, nám. E. Husserla 1, 796 01 Prostějov