Národní soustava kvalifikací

Střední odborné učiliště obchodní v Prostějově se v roce 2007 stalo autorizovanou osobou pro akreditaci výsledků dalšího vzdělávání dospělých ( zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání v platném znění) a zařadilo se mezi 30 subjektů v ČR, kterým autorizující ministerstvo zemědělství a ministerstvo po místní rozvoj a ministerstvo průmyslu a obchodu udělilo licenci.
V oborech cukrář, řezník, kuchař, číšník, prodavač a brašnář lze složit zkoušku před komisí a získat tak doklad o profesní  kvalifikaci, aniž by bylo nutné chodit několik let do školy.
Je obvyklé, že lidé pracují v jiném oboru, než který vystudovali. Svůj obor velmi dobře ovládají, problém je ale v tom, že chtějí změnit místo, nemají jiný doklad o kvalifikaci než své původní vysvědčení, diplom či výuční list. Národní soustava kvalifikací umožňuje získat jak profesní kvalifikace, tak postupně na principu puzzle ( tj. složením několika profesních kvalifikací ) i úplnou kvalifikaci. Za vykonání zkoušky se platí. Na adrese www.narodni-kvalifikace.cz jsou zveřejněny  jak kvalifikační tak i hodnotící standarty, takže zájemce s nimi může porovnat své dovednosti.
 
Na adrese SOŠ Prostějov získáte veškeré informace o konkrétních profesních kvalifikacích:
telefon: 582 351 977
e-mail: sos@sosprostejov.cz
www.sosprostejov.cz
 
Škola je připravena organizovat za úplatu přípravné kurzy k jednotlivým zkouškám.

Seznam profesních kvalifikací, pro které byla udělena autorizace příslušným ministerstvem

Profesní kvalifikace
 
  • Příprava teplých pokrmů
  • Příprava pokrmů studené kuchyně
  • Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení
  • Příprava minutek
  • Výpomoc při přípravě pokrmů
  • Kuchař expedient
  • Výroba knedlíků
 
zástupce autorizované osoby: Alena Malíková, Růžena Pechová, Bc. Zlata Švecová
 
 
  • Jednoduchá obsluha hostů
  • Výpomoc při obsluze hostů
 
zástupce autorizované osoby: Ing. Iveta Stískalová


Profesní kvalifikace ve školním roce 2018/19

Paní Pavla Štindlová na naší škole absolvovala profesní kvalifikační zkoušku, která se týká povolání,,Kuchař teplé kuchyně". Při zkoušce si vylosovala MENU, které se skládalo z těchto pokrmů:
- Hráškový krém
- Španělský ptáček, dušená rýže, okurkový salát
- Kuře pečené na způsob bažanta, bramborová kaše
- Bramborové šišky s mákem
Tyto pokrmy vařila po 10 porcích a pak prezentovala na talíř. Při hodnocení pokrmů provede učitel odborného výcviku ochutnávku, kontrolu kvality a ověří hmotnost pokrmů.
Paní Štindlová zkoušku úspěšně absolvovala a získala osvědčení dle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.