Klíčová aktivita 2

 

Prezentace k přednáškám

Kinetic s.r.o. 

Makovec a.s. 

Penam a.s. 

Marie Tomášková 

Přednášky zástupců sociálních partnerů

V rámci projektu s názvem Zvýšení kvality vzdělávání na Středním odborném učilišti obchodním Prostějov, prohloubení spolupráce s regionálními zaměstnavateli a rozvojem kariérového poradenství, v rámci ESF v ČR  proběhly na naší škole v měsíci listopadu 2013 přednášky zástupců sociálních partnerů.

Dne 6. 11. 2013 přednášeli odborníci z praxe tří oborů. Za obor Řezník-uzenář Ing. Jiří Vrba   a Ing. Jan Kočíb z firmy Makovec a.s., za obor Cukrář paní Marie Tomášková a pan Metoděj Vinkler a za obor Výrobce kožedělného zboží/Brašnář Ing. Ivo Hlahůlek z firmy Kinetic, s.r.o. Dne 7. 11. 2013 byly realizovány dvě přednášky, které vedli pan Metoděj Vinkler        za obor Cukrář a pan Ing. Ivo Hlahůlek za obor Výrobce kožedělného zboží/Brašnář. Celkem se přednášek zúčastnilo 87 žáků podpořených škol. Zástupci sociálních partnerů představili své firmy a seznámili žáky s uplatněním absolventů jednotlivých oborů na trhu práce v našem regionu.


 

Ing. Jiří Vrba a Ing. Jan Kočíb z firmy Makovec a.s. 


 

Ing. Ivo Hlahůlek z firmy Kinetic, s.r.o.


 

 

 

 

Metoděj Vinkler a Marie Tomášková za obor Cukrář

 


 

 

Zpracovala: Mgr. Zita Konvičná

V Prostějově dne 7. 11. 2013