Ochrana oznamovatelů

 

 

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedla Střední odborná škola Prostějov, příspěvková organizace vnitřní oznamovací systém k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaný právní předpis vztahuje. Současně s tím je určena tzv. Příslušná osoba, odpovědná za příjem, posuzování a prošetřování přijatých oznámení a za komunikaci s oznamovatelem. Pro zaručení nestrannosti a efektivity prověřování přijatých oznámení, je činnost Příslušné osoby zajištěna externím subjektem, stojícím zcela mimo struktury naší organizace.
Bližší informace naleznete zde.