Krejčí 31-58-H/01

Tříletý obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou - výuční list

 

 

Absolvent oboru vzdělání umí:

 • Zpracovat technický nákres
 • Zjistit, změřit a zapsat tělesné rozměry zákazníka a provést konstrukční výpočty
 • Poradit zákazníkovi vhodný střih oděvu
 • Zhotovit střihy jednotlivých dílů a součásti oděvu, provést modelové úpravy a zhotovit dílenské šablony
 • Stanovit spotřebu oděvního materiálu
 • Použít stanovené technologické postupy zhotovení dámských a pánských oděvů podšitých i nepodšitých
 • Obsluhovat oděvní stroje a zařízení, provádět jejich běžnou údržbu
 • Používat oděvní názvosloví
 • Zhotovovat dámské  a pánské oděvy individuálním nebo průmyslovým způsobem

 

Odborná praxe:

 • Školní  dílna
 • MODĚVA oděvní družstvo
 • KOUTNÝ Prostějov
 • BERNHARDT Prostějov